Generaliseerde Basis GGZ

Bij psychische klachten kun je, in overleg met je huisarts, terecht bij een GZ-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Een vergoeding voor de therapie is mogelijk als je huisarts je heeft verwezen en als er sprake is van een DSM-stoornis. (DSM is de afkorting van een handboek voor psychologen waarin psychische stoornissen staan opgesomd. Inmiddels is het boek al toe aan de vijfde editie en spreken we over DSM V [spreek uit DSM 5]). Het kan zijn dat je eerst gesprekken hebt gehad met een praktijkondersteuner maar je kunt ook direct zijn doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ

De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen, hierbij geeft een psycholoog een relatief kortdurende behandeling. Na de intake overleggen we hoeveel gesprekken we denken dat er nodig zijn. We kunnen dan direct de behandeling starten, er is geen nieuwe wachttijd tussen het intakegesprek en de behandeling. Constateer ik dat je niet binnen de GB GGZ geholpen kan of mag worden, dan verwijs ik je terug naar de huisarts. Mogelijk is een verwijzing naar de Specialistische GGZ (S GGZ) nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende. Mocht de problematiek zodanig zijn dat er geen beroep gedaan kan worden op verzekerde zorg, dan kun je wel bij mij in behandeling, maar wordt deze niet vergoed.