Generaliseerde Basis GGZ

Bij psychische klachten kun je, in overleg met je huisarts, terecht bij een GZ-psycholoog in de Generalistische Basis GGZ. Een vergoeding voor de therapie is mogelijk als je huisarts je heeft verwezen en als er sprake is van een DSM-stoornis. (DSM is de afkorting van een handboek voor psychologen waarin psychische stoornissen staan opgesomd. Inmiddels is het boek al toe aan de vijfde editie en spreken we over DSM V [spreek uit DSM 5]). Het kan zijn dat je eerst gesprekken hebt gehad met een praktijkondersteuner maar je kunt ook direct zijn doorverwezen.

Wat doet een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ

De GB GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige stoornissen, hierbij geeft een psycholoog een relatief kortdurende behandeling. Na de intake overleggen we hoeveel gesprekken we denken dat er nodig zijn. We kunnen dan direct de behandeling starten, er is geen nieuwe wachttijd tussen het intakegesprek en de behandeling. Constateer ik dat je niet binnen de GB GGZ geholpen kan of mag worden, dan verwijs ik je terug naar de huisarts. Mogelijk is een verwijzing naar de Specialistische GGZ (S GGZ) nodig of is juist de hulp die de huisarts met de POH-GGZ kan bieden voldoende. Mocht de problematiek zodanig zijn dat er geen beroep gedaan kan worden op verzekerde zorg, dan kun je wel bij mij in behandeling, maar wordt deze niet vergoed.

De GGZ in 2022

Vanaf 1-1 2022 vindt er een verandering plaats in de bekostiging van de GGZ. Voor cliënten van het Psyhuis die gebruik maken van verzekerde zorg betekent dit het volgende.

  1. Op 31-12-2021 worden bij lopende behandelingen alle dossiers gesloten en opnieuw geopend in 2022. De afrekening van het traject tot zo ver vindt dus op dat moment plaats.
  2. Vanaf dan vindt de financiering plaats via het zorgprestatiemodel. Hierbij wordt per activiteit, vaak dus per consult afgerekend. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen bijvoorbeeld diagnostiek, behandeling en intercollegiaal overleg. Je kunt hierdoor voor zowel 2021 als 2022 te maken krijgt met het eigen risico, wat extra kosten met zich mee kan brengen.
  3. De zorg zelf wordt niet anders, het zorgprestatiemodel gaat niet over de inhoud van de zorg, maar alleen over de bekostiging.
  4. In theoretische zin verdwijnt het onderscheid tussen de S GGZ en de GB GGZ, maar in de praktijk blijf ik me richten op kortdurende therapieën en zullen de meeste verzekeraars me daar ook aan houden.