Tarief

Tarieven en vergoedingen

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Je hoeft geen eigen bijdrage te betalen, maar de vergoeding valt wel onder het eigen risico.

Eigen risico

Vergoeding van hulp door een psycholoog in de Generalistische Basis GGZ valt onder het verplichte eigen risico, dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in je basispakket zit wordt vergoed. In 2024 is het eigen risico minimaal € 385 per persoon. Het eigen risico betaal je aan jouw zorgverzekeraar.

Wat valt onder de basisverzekering

DSM V stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, somatoforme – (dat is een ander woord voor bepaalde psychosomatiek) en persoonlijkheidsstoornissen worden vergoed. Maar niet alles wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Zo vallen relatie- en seksuele problemen, aanpassingsstoornissen, burn-out en werkgerelateerde problematiek en een aantal andere stoornissen niet onder verzekerde GGZ-zorg. Je kunt ervoor kiezen die behandeling zelf te betalen. Mogelijk kan deze vergoed worden uit jouw eventuele aanvullende verzekering.

Tarief onverzekerde zorg

Mocht er geen vergoeding mogelijk zijn, dan hanteer ik een tarief naar inkomen.
€ 65,= bij een gezinsinkomen tot bruto per maand € 3.000,=
€ 80,= bij een gezinsinkomen tussen € 3.000,= en € 4.500,= bruto per maand
€ 95,= bij een gezinsinkomen vanaf bruto per maand € 4.500,=

Wie betaalt de rekening?

Ik heb contracten met alle gebruikelijke verzekeraars. De verzekeraar betaalt verzekerde zorg rechtstreeks aan mij na afloop van het traject. Voor het eigen risico stuurt de verzekeraar een rekening naar jou. Op 1 januari 2022 vindt er een verandering plaats in het zorgstelsel en wordt er per sessie bij de verzekeraar gedeclareerd. Zie https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Uiteraard is behandeling op eigen kosten ook een mogelijkheid. Dan is er geen verwijzing nodig van de huisarts en zijn er geen beperkingen in het aantal sessies. Zoals hierboven staat ligt het tarief voor onverzekerde zorg tussen de € 65 en € 95. Als er sprake is van onverzekerde zorg, dan ontvang je zelf een nota. Deze wordt verzorgd door Infomedics.

Bel tijdig af!

Zorgverzekeraars vergoeden alleen als een behandeling heeft plaatsgevonden. Uiteraard kan het voorkomen dat je verhinderd bent. Bel of mail dan alsjeblieft tijdig af. Bel of mail je niet af of later dan 24 uur van tevoren, dan krijg je een rekening van € 50 die je zelf moet betalen.