Voor verwijzers

Verwijzingen kunnen plaatsvinden door huisartsen, of door de POH-GGZ in naam van de huisarts, via zorgdomein of een verwijsbrief. Verwijzing naar GB GGZ is mogelijk, indien er sprake is van lichte tot matige DSM V stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, PTSS, somatoforme stoornissen en lichte persoonlijkheidsstoornissen. Sommige stoornissen, zoals aanpassingsstoornissen, specifieke fobieën en relatieproblematiek worden niet vergoed. Cliënten kunnen hiervoor wel voor eigen kosten bij mij in behandeling komen.

Welke gegevens moeten er op de verwijzing staan?

Naast de normale gangbare gegevens is het voor een verwijzing naar de GB GGZ absoluut noodzakelijk dat er vermeld wordt:

  • Dat het om de verwijzing naar de generalistische basis GGZ gaat
  • Dat er sprake is van het vermoeden van een DSM V stoornis en in welke categorie (bijvoorbeeld een angst- of stemmingsstoornis).
  • Eigen gegevens van de arts, inclusief AGB code

Wanneer het gaat om onverzekerde, door de cliënt zelf te betalen zorg, is het tweede criterium niet nodig. Cliënten kunnen in het geval van onverzekerde zorg, ook zonder verwijzing bij mij terecht.

En als ik een andere diagnose stel?

Als ik een andere DSM V diagnose stel dan op de verwijsbrief staat, maar deze is wel passend binnen de GB GGZ, dan kan ik met de behandeling beginnen en is een nieuwe verwijsbrief niet nodig.
Een andere mogelijkheid is dat er toch geen DSM V stoornis wordt geconstateerd en de cliënt de behandeling niet zelf kan of wil betalen, of dat er sprake blijkt te zijn van zwaardere problematiek die niet in de GB GGZ thuis hoort. Dan verwijst ik de cliënt terug. Dan zal het Onvolledig behandeltraject worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Zo’n traject bestaat uit maximaal twee consulten.

Vervolgens kan de cliënt naar de S GGZ verwezen worden of, als er sprake is van lichte klachten, naar de POH-GGZ.