Overige vragen

Hoe wordt de privacy gewaarborgd?

Er wordt alleen informatie met anderen gedeeld als je daar toestemming voor hebt gegeven.

Vanuit de overheid zijn alle zorgverleners in de GGZ verplicht om een minimale dataset aan te leveren, die gepseudonimiseerd opgeslagen wordt. Hier kun je bezwaar tegen maken door een privacyverklaring te tekenen. In dat geval worden er geen gegevens doorgegeven.

E-mails met persoonlijke gegevens worden via een beveiligde verbinding verstuurd. Wanneer je aan mij vertrouwelijke informatie wil sturen, dan is dat mogelijk via de Contactpagina op deze website.

Hoe lang wordt het dossier bewaard?

20 jaar, tenzij je een schriftelijk verzoek stuurt om dit eerder te vernietigen.

Is het mogelijk om een sessie online of telefonisch plaats te laten vinden?

Ja. Gezien mijn werkwijze is heeft een face tot face contact mijn voorkeur, maar als dat lastig te realiseren valt is dit zeker mogelijk. Ik maak gebruik van de beveiligde beeldbel mogelijkheid van Therapieland.

Vervanging bij ziekte of vakantie

Neem in eerste instantie contact op met je huisarts als het niet goed met je gaat en ik langere tijd afwezig ben. In geval van nood kun je ook contact opnemen met psycholoog Miriam Prinsen voor een extra gesprek. mprinsen@spelamersfoort.nl telefoon: 033 – 4 637 617

Crisis

Als je in een crisis beland, dan kun je contact opnemen met je huisarts of met de huisartsenpost. Zij kunnen bekijken of je eventueel naar de crisisdienst verwezen moet worden. Zelf mag ik niet direct naar de crisisdienst verwijzen.

Uitleg van de verzekerde trajecten

Op basis van jouw klachten en de diagnose die gesteld wordt kun je gebruik maken van een door de overheid vastgesteld product: Kort, Middel, Intensief of Chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur. Hoeveel behandelingen er zullen worden vergoed hangt af van de ernst van jouw klachten.

Uitleg van de tarieven voor verzekerde zorg voor 2024

De NZA heeft tarieven bepaald. De meest voorkomende tarieven zijn:

Een diagnostiek sessie door een GZ psycholoog van 45 minuten: € 159,70

Een behandelsessie door een GZ-psycholoog van 45 minuten: € 135,89

Verzekeraars vergoeden daarvan een percentage, afhankelijk van het contract.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb?

Als je ergens niet tevreden over bent, stel ik het op prijs als je dit eerst met mij bespreekt. Komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen bij Psychologenpraktijk S.P.E.L. Amersfoort: spelamersfoort.nl/faq# of bij de LVVP: Klachtenregeling volwassenen – LVVP